HU/canPedBeKnockedOffBike

From Multi Theft Auto: Wiki

Ez a function ellenőrzi, hogy az adott ped a motorról letud-e esni.

Szintaxis

bool canPedBeKnockedOffBike ( ped thePed )         

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ped:canBeKnockedOffBike(...)
Counterpart: setPedCanBeKnockedOffBike

Kötelező argumentumoks

  • thePed: a ped, akit ellenőrizni szeretne.

Visszatérési értéke

Visszatérési értéke true, ha a ped letud esni a motorokról, false, ha nem, vagy, ha érvénytelen elem lett megadva.

Példa

Ez a példa létrehoz egy console parancsot, amellyel a játékos állítani tudja azt, hogy a motorról letudjon esni, vagy sem.

function changeCanBeKnockedOff ( command )
	-- lets players be knocked off bikes if it was set to false, true otherwise
	local bCanBeKnockedOff = canPedBeKnockedOffBike(localPlayer)
	setPedCanBeKnockedOffBike(localPlayer, not bCanBeKnockedOff)
	
	-- outputs the respective message
	outputChatBox( ('Now you %s be knocked off your bike.'):format(bCanBeKnockedOff and 'can\'t' or 'can') )
end
addCommandHandler('knock', changeCanBeKnockedOff)

Lásd még

Fordította