HU/getPedBonePosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Visszaadja az adott ped meghatározott csontjának 3D-s koordinátáit.

[[{{{image}}}|link=|]] Tipp: Ha egy elemet szeretne a csonthoz kapcsolni, használja a [bone_attach] resource-t

Szintaxis

float, float, float getPedBonePosition ( ped thePed, int bone )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: ped:getBonePosition(...)


Kötelező paraméterek

 • thePed: a ped, akit szeretne vizsgálni.
 • bone: a csontok száma, hogy megkapja a pozícióját.
Bone numbers
 • 1: BONE_PELVIS1
 • 2: BONE_PELVIS
 • 3: BONE_SPINE1
 • 4: BONE_UPPERTORSO
 • 5: BONE_NECK
 • 6: BONE_HEAD2
 • 7: BONE_HEAD1
 • 8: BONE_HEAD
 • 21: BONE_RIGHTUPPERTORSO
 • 22: BONE_RIGHTSHOULDER
 • 23: BONE_RIGHTELBOW
 • 24: BONE_RIGHTWRIST
 • 25: BONE_RIGHTHAND
 • 26: BONE_RIGHTTHUMB
 • 31: BONE_LEFTUPPERTORSO
 • 32: BONE_LEFTSHOULDER
 • 33: BONE_LEFTELBOW
 • 34: BONE_LEFTWRIST
 • 35: BONE_LEFTHAND
 • 36: BONE_LEFTTHUMB
 • 41: BONE_LEFTHIP
 • 42: BONE_LEFTKNEE
 • 43: BONE_LEFTANKLE
 • 44: BONE_LEFTFOOT
 • 51: BONE_RIGHTHIP
 • 52: BONE_RIGHTKNEE
 • 53: BONE_RIGHTANKLE
 • 54: BONE_RIGHTFOOT

Visszatérési érték

Visszaadja a csont x, y, z pozícióját.

Példa

Ez a példa kiírja a játékos nevét a feje fölött.

addEventHandler( "onClientRender",root,
  function( )
   local px, py, pz, tx, ty, tz, dist
   px, py, pz = getCameraMatrix( )
   for _, v in ipairs( getElementsByType 'player' ) do
     tx, ty, tz = getElementPosition( v )
     dist = math.sqrt( ( px - tx ) ^ 2 + ( py - ty ) ^ 2 + ( pz - tz ) ^ 2 )
     if dist < 30.0 then
      if isLineOfSightClear( px, py, pz, tx, ty, tz, true, false, false, true, false, false, false,localPlayer ) then
        local sx, sy, sz = getPedBonePosition( v, 5 )
        local x,y = getScreenFromWorldPosition( sx, sy, sz + 0.3 )
        if x then -- getScreenFromWorldPosition returns false if the point isn't on screen
        dxDrawText( getPlayerName( v ), x, y, x, y, tocolor(150, 50, 0), 0.85 + ( 15 - dist ) * 0.02, "bankgothic" )
        end
      end
     end
   end
  end
)

Példa 2

Ez pedig kiírja az összes játékos csontját

addEventHandler('onClientRender', root, function()
	for bone = 1, 54 do
	 local bonePos = {getPedBonePosition(localPlayer, bone)}
		if bonePos[1] then
		 local screen = {getScreenFromWorldPosition(unpack(bonePos))}
			if screen[1] then
			 dxDrawText(''..bone, screen[1], screen[2])
			end
		end
	end
end)

Lásd még

Fordította