PL/MTA Classes

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

W celu wykonania operacji na MTA/Obiektach, poprzez skrypty. Wskazówki do klas wewnętrznych (funkcji,zdarzeń itp) są eksportowane do skryptów jako Lua UserData. Każda z tych klas ma szereg eksportowanych funkcji związanych z nimi.

Elementy które mają być reprezentowane w grze są również znane jako Podmioty.

Pełną listę klas można znaleźć w skryptach następująco: