PL/getSoundBPM

From Multi Theft Auto: Wiki

Funkcja ta pobiera uderzenia na minutę dla specyficznego elementu dźwięku.

Składnia

int getSoundBPM ( element sound )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: sound:getBPM(...)

Wymagane argumenty

Wynik

Zwraca ilość uderzeń na minutę danego dźwięku.

Przykłady

Click to collapse [-]
Przykład nr 1: Klient
function bpm ()
  -- Długa wersja (może być bardziej zrozumiała jako przykład)
  dzwiek = playSound ( "song.mp3" ) -- Włącz dźwięk
  uderzenia = getSoundBPM ( dzwiek ) -- Pobierz uderzenia na minutę
  outputChatBox ( "Długa wersja kodu: " .. dudnienia ) -- Wypisz ilość uderzeń na czacie

  -- Krótka wersja + pozwoli zaoszczędzić trochę pamięci
  outputChatBox ( "Krótka wersja kodu: " .. getSoundBPM ( playSound ( "song.mp3" ) ) )
end
addCommandHandler ( "bpm", bpm )

Wymagania

Minimalna wersja serwera n/a
Minimalna wersja klienta 1.3.0-9.04162

Uwaga: Użycie tej funkcji wymaga zasobu posiadającego zadeklarowaną minimalną wersję w meta.xml w sekcji <min_mta_version>. Przykład: <min_mta_version client="1.3.0-9.04162" />

Zobacz również