PL/playSound3D

From Multi Theft Auto: Wiki

Funkcja ta tworzy element dźwięku oraz odtwarza go dla lokalnego gracza, od razu po wywołaniu funkcji. Jeżeli po stworzeniu dźwięku chcesz zmienić jego pozycję, skorzystaj z funkcji setElementPosition. Akutalnie wspierane formaty audio to MP3, WAV, OGG, RIFF, MOD, XM, IT oraz S3M.

[[{{{image}}}|link=]] Notatka: Ze względu na wydajność, podczas korzystania z funkcji playSound do efektów (np. dźwięki strzelania), zalecana jest konwersja pliku audio z np. MP3 (stereo) do WAV (mono) z częstotliwością 22050 Hz lub niższą. Warto również dodać limit odtwarzania dźwięku np. raz na 50ms.

Składnia

element playSound3D ( string soundPath, float x, float y, float z, [ bool looped = false, bool throttled = true ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Sound3D(...)

Wymagane argumenty

  • soundPath: Ścieżka lub adres URL do pliku dźwiękowego, który chcesz odtworzyć.

ⓘ Pliki odtwarzane ze ścieżki, muszą być wcześniej zapisane w pliku meta.xml korzystając z tagu <file />.

  • x: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną X dźwięku na mapie.
  • y: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Y dźwięku na mapie.
  • z: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Z dźwięku na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

  • looped: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk ma zostać zapętlony. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie false.

ⓘ Zapętlanie nie jest możliwe w przypadku stream'ów (np. radio).

  • throttled: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk z adresu URL ma być odtwarzany z niską przepustowością łącza. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie true.

ⓘ Odtwarzanie z niską przepustowością łącza dotyczy tylko plików odtwarzanych z adresów URL.

Wynik

Zwraca element dźwięku jeżeli został on pomyślnie stworzony. W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykłady

Click to collapse [-]
Przykład nr 1

Ten przykład odtwarza radio RMF MAXXX w okolicach Grove Street.

function radioNaGrove ( ) -- tworzymy funkcję odpowiadającą za odtwarzanie się radia
   local radio = playSound3D( 'http://files.kusmierz.be/rmf/rmfmaxxx.pls', 2498, -1659, 12 ) -- tworzymy dźwięk...
   setSoundMaxDistance( radio, 100 ) -- ...oraz zmieniamy jego odległość, na którą można go będzie usłyszeć (opcjonalne)
end
addEventHandler ( "onClientResourceStart", getResourceRootElement(), radioNaGrove ) -- na koniec nie zapominamy o eventHandlerze


Autor: GabWas; utworzono: 12:16, 21 Lip 2016 (CEST)
Author: GabWas; created: 10:16, 21 Jul 2016 (UTC)

Zobacz również