PL/playSound

From Multi Theft Auto: Wiki

Funkcja ta tworzy element dźwięku oraz odtwarza go dla lokalnego gracza, od razu po wywołaniu funkcji. Akutalnie wspierane formaty audio to MP3, WAV, OGG, RIFF, MOD, XM, IT, S3M oraz PLS.

[[{{{image}}}|link=]] Notatka: Ze względu na wydajność, podczas korzystania z funkcji playSound do efektów (np. dźwięki strzelania), zalecana jest konwersja pliku audio z np. MP3 (stereo) do WAV (mono) z częstotliwością 22050 Hz lub niższą. Warto również dodać limit odtwarzania dźwięku np. raz na 50ms.

Składnia

element playSound ( string soundPath, [ bool looped = false, bool throttled = true ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Sound(...)

Wymagane argumenty

  • soundPath: Ścieżka lub adres URL do pliku dźwiękowego, który chcesz odtworzyć.

ⓘ Pliki odtwarzane ze ścieżki, muszą być wcześniej zapisane w pliku meta.xml korzystając z tagu <file />.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

  • looped: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk ma zostać zapętlony. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie false.

ⓘ Zapętlanie nie jest możliwe w przypadku stream'ów (np. radio).

  • throttled: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk z adresu URL ma być odtwarzany z niską przepustowością łącza. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie true.

ⓘ Odtwarzanie z niską przepustowością łącza dotyczy tylko plików odtwarzanych z adresów URL.

Wynik

Zwraca element dźwięku jeżeli został on pomyślnie stworzony. W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykłady

Click to collapse [-]
Przykład nr 1

Ten przykład odtwarza graczowi po wejściu na serwer radio RMF MAXXX przez 30 sekund.

function poWejsciuNaSerwer()
   local radio = playSound( "http://files.kusmierz.be/rmf/rmfmaxxx.pls" ) -- odtwarzamy stream radia z adresu URL...
   setSoundVolume( radio, 0.5 ) -- ...i ustawiamy mu głośność na 50%, żeby nikogo nie irytowało
   setTimer( destroyElement, 30*1000, 1, radio ) -- tworzymy również timer, który po 30 sekundach wyłączy radio
end
addEventHandler ( "onClientPlayerJoin", getRootElement(), poWejsciuNaSerwer ) -- a na koniec podłączamy funkcję pod eventHandler


Autor: GabWas; utworzono: 23:32, 20 Lip 2016 (CEST); ostatnio edytowano: 11:37, 21 Lip 2016 (CEST)
Author: GabWas; created: 21:32, 20 Jul 2016 (UTC); last edited: 09:37, 21 Jul 2016 (UTC)

Zobacz również