PL/giveWeapon

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dzięki tej funkcji możesz nadać broń odpowiedniemu graczowi lub pedowi. Istnieje dodatkowy parametr dla amunicji - na przykład broń biała nie potrzebuje określonej amunicji.

[[{{{image}}}|link=|]] Notatka:
 • Kiedy nadajemy amunicję dla broni w slocie 0,1,10,11 lub 12, maksymalna amunicja wynosi 1
 • Kiedy nadajemy amunicję dla broni w slocie 3,4,5, określona amunicja zostaje nadana
 • Kiedy nadajemy amunicję dla broni w slocie 2,6,7,8,9 i slot jest zmieniony, amunicja zostaje zamieniona

Składnia

bool giveWeapon ( ped thePlayer, int weapon [, int ammo=30, bool setAsCurrent=false ] )

Wymagane argumenty

 • ped: gracz lub ped
 • weapon: odpowiednie ID dla wybranej broni. Kliknij tutaj aby ujrzeć dostępne ID broni.

Opcjonalne Argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

 • ammo: Liczba całkowita określająca ilość amunicji do nadania. W przypadku broni, które nie wymagają amunicji, takiej jak broń biała, ilość nie powinna przekraczać 1.
 • setAsCurrent: Wartość określająca, czy nadana broń zostanie ustawiona jako aktywna.

Wynik

Zwraca true jeśli broń została poprawnie nadana, false jeśli nie.

Przykłady

Przykład nr 1: Ten przykład nadaje graczowi broń M4 z ilością 200 amunicji po spawnie.

function nadajBronPoSpawnie ( theSpawnpoint, theTeam )
  giveWeapon ( source, 31, 200 ) -- Nadaje broń M4 z ilością 200 amunicji
end
addEventHandler ( "onPlayerSpawn", getRootElement(), nadajBronPoSpawnie ) -- attach the event handler


Przykład nr 2: Ten przykład dodaje komendę "give" w konsoli, która pozwala nadać sobie dowolną broń używając: "give <id> <amunicja>".

function nadajBron ( thePlayer, commandName, weaponID, ammo )
	local status = giveWeapon ( thePlayer, weaponID, ammo, true )  -- nadawanie broni i ustawienie jej slotu
	if ( not status ) then                     -- jeśli się nie powiodło
		outputConsole ( "Nie udało się nadać broni.", thePlayer )  -- informujemy gracza
	end
end
addCommandHandler ( "give", nadajBron )


Przykład nr 3: Ten przykład tworzy peda w określonym miejscu. Możesz mu nadać broń używając komendy "give <id> <amunicja>" w konsoli.

ped = createPed( 19, -1634.5775, 1203.85, 7.1796 )

addCommandHandler( "give",
 function ( player, command, id, amount )
  if not tonumber ( id ) then return end -- jeśli gracz nie podał ID broi anulujemy funkcję

  if not tonumber ( amount ) then    -- jeśli gracz nie podał ilości amunicji, ustalamy ilość na 9001
    amount = 9001
  end

  giveWeapon( ped, id, amount, true )  -- nadajemy określoną broń z określoną ilością amunicji
 end
)

Zobacz również

Shared