RO/createBlip

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție crează un element de tip blip ce este afișat ca o iconiță pe radarul/harta jucătorului.

Sintaxă

Click to collapse [-]
Server
blip createBlip(float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0, element visibleTo = getRootElement()])
Click to collapse [-]
Client
blip createBlip(float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0])

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Blip(...)


Argumente Necesare

 • x: Poziția X a iconiței, redată în coordonatele geografice ale hărții.
 • y: Poziția Y a iconiței, redată în coordonatele geografice ale hărții.
 • z: Poziția Z a iconiței, redată în coordonatele geografice ale hărții.

Argumente Opționale

OBSERVAȚIE: Atunci când doriți să utilizați argumente opționale există posibilitatea să fiți nevoit să introduceți toate argumentele predecesoare argumentului pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații despre argumentele opționale, vizualizați optional arguments.

 • icon: Iconița pe care doriți să o afișați. Valorile valide pot fi regăsite aici: Radar Blips
 • size: Mărimea iconiței. Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 2. Valoarea maximă este 25.
 • r: Cantitatea de roșu pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 255.
 • g: Cantitatea de verde pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 0.
 • b: Cantitatea de albastru pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 0.
 • a: Cantitatea de transparență pe care iconița să o aibă (0–255). Aplicabil doar pentru iconița de tip Marker. Valoarea standard (default) este 255 (complet opacă).
 • ordering: Definește ordinea nivelului-Z al iconiței (-32768–32767). Valoarea standard (default) este 0.
 • visibleDistance: Distanța maximă de cameră de la care iconița să fie încă vizibilă (0–65535).
Click to collapse [-]
Server
 • visibleTo: Definește cine poate vedea iconița. Din oficiu este vizibilă tuturor. Vizualizați visibility pentru mai multe detalii.

Redare

Redă un element al blip-ului dacă a fost creată iconița cu succes. În caz contrar, false.

Exemple

Click to collapse [-]
Server

Exemplul 1: Acest exemplu crează o iconiță la poziția unui jucător ales la întâmplare. Doar respectivul jucător poate vedea iconița creată.

local myPlayer = getRandomPlayer() -- Alegem un jucător la întâmplare;
local x, y, z = getElementPosition(myPlayer) -- Preluăm coordonatele X, Y, Z ale poziției jucătorului;
local myBlip = createBlip(x, y, z, 51, 0, 0, 0, 255, myPlayer) -- Afișăm o iconiță cu semnul '$' la poziția curentă a jucătorului și facem iconița vizibilă doar pentru acesta.

Exemplul 2: Acest exemplu atașează o iconiță unui jucător.

local myPlayer = getRandomPlayer() -- Alegem un jucător la întâmplare;
local myBlip = createBlip(0, 0, 0) -- Afișăm o iconiță în centrul hărții;
setElementParent(myBlip, myPlayer) -- Setăm jucătorul ca fiind părintele (parent) iconiței, ceea ce va determina iconița să rămână atașată în permanență de jucător.

Vizualizați de asemenea