RO/setBlipVisibleDistance

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție setează distanța vizibilă a unei iconițe.

Sintaxă

bool setBlipVisibleDistance(blip theBlip, float theDistance)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:setVisibleDistance(...)
Variable: .visibleDistance
Counterpart: getBlipVisibleDistance


Argumente Necesare

  • theBlip: blip-ul a cărui distanță doriți să o setați.
  • theDistance: Distanța pe care doriți să o setați. Valorile acceptate sunt cuprinse între 0 și 65535.

Redare

Redă true dacă distanța vizibilă este setată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Acest exemplu demonstrează funcționalitatea de bază a funcției.

local blip = createBlip(0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1000) -- Se crează o iconiță cu distanța vizibilă de 1000;
outputDebugString("Distanța vizibilă a iconiței: "..getBlipVisibleDistance(blip))
setBlipVisibleDistance(blip, 2000) -- Setăm distanța vizibilă a respectivei iconițe la 2000;
outputDebugString("Distanța vizibilă a iconiței: "..getBlipVisibleDistance(blip))

Acest exemplu setează distanța vizibilă a tuturor iconiței la jumătate din valoarea pe care acestea o au.

local blips = getElementsByType("blip")
for index, blip in ipairs(blips) do
    setBlipVisibleDistance(blip, getBlipVisibleDistance(blip) / 2)
end

Vizualizați de asemenea