RO/setBlipOrdering

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție setează ordinea Z a unui blip. Ordinea Z permite ca un blip să apară, în funcție de nivelul setat, deasupra sau dedesubtul altor blip-uri.

Sintaxă

bool setBlipOrdering(blip theBlip, int ordering)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:setOrdering(...)
Variable: .ordering
Counterpart: getBlipOrdering


Argumente Necesare

 • theBlip: blip-ul a cărui ordine Z doriți să o schimbați.
 • ordering: noua valoare pentru ordinea Z. Blip-uri care au valori mai mari decât celelalte blip-uri vor apărea deasupra acestora. Valori acceptate: -32767 până la 32767. Default: 0.

Redare

Redă true dacă ordinea Z a blip-ului a fost setată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Acest exemplu va crea un blip și îl va face să apară deasupra tuturor celorlaltor blip-uri atunci când comanda /incrementBlip este utilizată.

Click to collapse [-]
Server
function makeBlipHigher(thePlayer)
  local setmeup = createBlipAttachedTo(thePlayer, 3, 3, 255, 0,0,255,0,99999.0, root)
  setBlipOrdering(setmeup, getBlipOrdering(setmeup) + 1)
  outputChatBox("*INFO: #ffff00Acest blip este acum deasupra tuturor celorlaltor blip-uri!", thePlayer, 255,0,0,true)
  for i,v in ipairs(getElementsByType"player") do
    if (v ~= thePlayer) then
      outputChatBox("*INFO: #FFFF00Blip-ul lui " .. getPlayerName(thePlayer) .. " este acum deasupra blip-ului tău!", v, 255, 0, 0, true)
    end
  end
end
addCommandHandler("incrementBlip", makeBlipHigher, false, false)

Vizualizați de asemenea