RO/getSoundPosition

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție este utilizată pentru a reda poziția curentă a unui element de tip sound specificat. Dacă elementul este un jucător, funcția va utiliza vocea jucătorului.

Sintaxă

float getSoundPosition (element sunet)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:getPlaybackPosition(...)
Variable: .playbackPosition
Counterpart: setSoundPosition


Argumente Necesare

  • sunet: Elementul de tip sound a cărui poziție se dorește a fi redată.

Redare

Redă o valoare de tip float ce indică poziția elementului de tip sound în secunde.

Exemplu

Redă un sunet, iar mai apoi redă poziția sa.

local sound = playSound("randomSound.mp3",false) -- Redă sunetul;
local soundPosition = getSoundPosition(sound) -- Preia poziția curentă a sunetului;
outputChatBox("Poziția curentă a sunetului este: " .. soundPosition .. ".")

Changelog

Versiune Descriere
1.3.2 Adăugat elementul 'jucător' pentru a utiliza vocea jucătorului

Vizualizați de asemenea