RO/setSoundVolume

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție este utilizată pentru a schimba volumul unui element de tip sound specificat. Dacă elementul este jucătorul, funcția va modifica volumul pentru vocea jucătorului.

Sintaxă

bool setSoundVolume (element sunet, float volum)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:setVolume(...)
Variable: .volume
Counterpart: getSoundVolume


Argumente Necesare

  • sunet: Un element de tip sound a cărui volum trebuie modificat.
  • volum: Un număr de tip float reprezentând nivelul de volum. Raza de acțiunea este între 0.0 și 1.0. Se poate depăși valoarea de 1.0 pentru amplificare.

Redare

Redă true dacă element-ul de tip sound a fost modificat cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

function wasted (killer, weapon, bodypart)
        local sound = playSound("sounds/wasted.mp3") -- Redă sunetul wasted.mp3 din fișierul sounds;
        setSoundVolume(sound, 0.5) -- Setează volumul sunetului la 50%;
end
addEventHandler("onClientPlayerWasted", localPlayer, wasted) -- Adaugă un declanșator evenimentului.

Changelog

Versiune Descriere
1.3.2 Adăugat elementul 'jucător' pentru a utiliza vocea jucătorului

Vizualizați de asemenea