RO/stopSound

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Oprește redarea unui element de tip sound specificat. Elementul de tip sunet este, de asemenea, distrus.

Sintaxă

bool stopSound (element theSound)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:stop(...)


Argumente Necesare

  • theSound: element-ul de tip sound pe care doriți să-l opriți din redare.

Redare

Redă true dacă sunetul a fost oprit cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

function startMySound() -- Crearea unui sunet
    sound = playSound("sound.mp3", true)
end
addEventHandler("onClientResourceStart", resourceRoot, startMySound)

function stopMySound() -- Oprirea sunetului creat
    stopSound(sound)
end
addCommandHandler("stopsound", stopMySound) -- Oprirea sunetului creat anterior se va putea realiza folosind comanda /stopsound

Vizualizați de asemenea