RO/getSoundProperties

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție obține proprietățile unui anumit sound.

Sintaxă

float, float, float, bool getSoundProperties( element sound )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: sound:getProperties(...)
Counterpart: setSoundProperties


Argumente necesare

Returneaza

Această funcție returnează 3 floats și o valoare boolean:

Primul float este cel a sunetului sample rate, al doilea este tempo-ul suntelui tempo, iar cel de-al treilea este înălțimea pitch sunetului. Boolean care reprezintă dacă sunetul este inversat sau nu.

Exemplu

Exemplu 1: Acest exemplu ar returna la fiecare 5 secunde trei valori float reprezentând rata de eșantionare, tempo-ul, înălțimea și o valoare booleană care reprezintă dacă sunetul este inversat sau nu.

local sound 
local timer

addCommandHandler("playsound",
function () 
    sound = playSound("wasted.mp3")
    timer = setTimer(function() soundProperties(sound) end, 5000, 0)
end
)

function soundProperties(sound)
    local sampleRate, tempo, pitch, isReversed = getSoundProperties(sound) --gets the sample rate, tempo, pitch and a boolean value representing whether the sound is reversed or not.
    outputChatBox(sampleRate.." "..tempo.." "..pitch.." "..tostring(isReversed))
end

Vezi și

Shared