HU/CreateBlip

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a funkció létrehoz egy blip elemet, amely egy ikonként jelenik meg a játékos radarán.

Szintaxis

Click to collapse [-]
Server
blip createBlip ( float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0, visibleTo = getRootElement( ) ] )
Click to collapse [-]
Client
blip createBlip ( float x, float y, float z [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 16383.0 ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Blip(...)

Kötelező argumentumok

 • x: A blip x kordinátája, in world coordinates.
 • y: A blip y kordinátája, in world coordinates.
 • z: A blip z kordinátája, in world coordinates.

Tetszőleges argumentumok

NOTE: When using optional arguments, you might need to supply all arguments before the one you wish to use. For more information on optional arguments, see optional arguments.
NOTE: Amikor tetszőleges argumentumokat használ, előfordulhat, hogy az összes argumentumokat meg kell adnia, mielőtt egyet is használna.

 • icon: Az icon, mely a radar blipnek lennie kell. Az érvényes értékeket megtekintheti a Radar Blips oldalon.
 • size: A radar blip mérete. Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték a 2, maximum a 25.
 • r: A piros mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 255.
 • g: A zöld mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 0.
 • b: A kék mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 0.
 • a: Az telítettség mennyisége a blip színében (0 - 255). Csak a "Marker" ikonra érvényes. Az alapértelmezett érték 255.
 • ordering: Leírja a blip, Z-tengelyen való helyét (-32768 - 32767). Az alapértelmezett érték a 0.
 • visibleDistance: A maximális távolság a kamerától, ahol a blip még mindig látható (0-65535).
Click to collapse [-]
Server
 • visibleTo: Ez határozza meg, hogy mely elemek láthassák a blip-et. Alapértelmezetten mindenkinek látható. Lásd visibility.

Visszaadott érték

Visszaadja a blip egy elemét, ha sikeresen létre lett hozva, egyébként false.

Példa

Click to collapse [-]
Server

Example 1: Ez a példa létrehoz egy radar blipet egy random játékos pozíciójában, ami csak annak a játékosnak látható.

-- Pick a random player
local myPlayer = getRandomPlayer( )
-- Retrieve the player's position and store it in the variables x, y and z
local x, y, z = getElementPosition( myPlayer )
-- Create a radar blip at the player's position, with a 'cash' icon and only visible to the player
local myBlip = createBlip( x, y, z, 51, 0, 0, 0, 255, myPlayer )

Példa 2: Ez a pálda egy blipet rögzít egy játékosnak. You can attach a blip to an element by just setting the blip's parent to that element.

-- Pick a random player
local myPlayer = getRandomPlayer( )
-- Create a radar blip in the middle of the map
local myBlip = createBlip( 0, 0, 0 )
-- Make the player the parent of the blip, so that the blip follows the player around
setElementParent( myBlip, myPlayer )

Lásd még

Fordította

 • Surge