PL/createBlipAttachedTo

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Funkcja ta tworzy znacznik, który jest dołączony do elementu. Znacznik ten jest wyświetlany jako ikona na radarze gracza, i podąża on razem z elementem do którego jest 'przyklejony'.

Składnia

Click to collapse [-]
Serwer
blip createBlipAttachedTo ( element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 99999.0, visibleTo = getRootElement( ) ] )
Click to collapse [-]
Klient
blip createBlipAttachedTo ( element elementToAttachTo [, int icon = 0, int size = 2, int r = 255, int g = 0, int b = 0, int a = 255, int ordering = 0, float visibleDistance = 99999.0] )

Składnia OOP Pomocy, nie rozumiem!

Metoda: Blip.createAttachedTo(...)

Wymagane Argumenty

  • elementToAttachTo: element do którego ma zostać 'przyklejony' znacznik.

Opcjonalne Argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

  • icon: Ikonka znacznika która ma być widoczna. Spis ikonek: Ikonki.
  • size: Rozmiar znacznika na radarze. Domyślnie jest to 2.
  • r: Ilość koloru czerwieni (0-255). Ma zastosowanie tylko w przypadku znacznika typu "Marker". Domyślna ilość to 255.
  • g: Ilość koloru zieleni (0-255). Ma zastosowanie tylko w przypadku znacznika typu "Marker". Domyślna ilość to 0.
  • b: Ilość koloru niebieskości (0-255). Ma zastosowanie tylko w przypadku znacznika typu "Marker". Domyślna ilość to 0.
  • a: Ilość alfa (przezroczystości) (0-255). Ma zastosowanie tylko w przypadku znacznika typu "Marker" Domyślna ilość to 255.
  • ordering: Liczba całkowita określająca wysokość położenia znacznika (-32768 - 32767). Przydatny argument podczas tworzenia blipów znajdujących się w jednym miejscu, ponieważ możemy zdecydować, który z nich będzie na wierzchu. Domyślnie 0.
  • visibleDistance: Odległość z jakiej widoczny ma być znacznik (0 - 65535).
Click to collapse [-]
Serwer
  • visibleTo: Dla kogo ma być widoczny znacznik. Domyślnie jest widoczny dla wszystkich. Zajrzyj widoczność|.

Wynik

Zwraca znacznik jeśli znacznik został utworzony pomyślnie, lub false jeśli nie został utworzony pomyślnie.

Przykład

Click to collapse [-]
Serwer

Ten przykład tworzy znacznik na radarze przyklejony do losowego gracza widoczny dla wszystkich. Gdy gracz się porusza to znacznik na radarze porusza się razem z nim. Może to byś wykorzystywane do zaznaczenia losowego gracza.

-- losujemy gracza
function setupRandomRobber ()
	local myPlayer = getRandomPlayer ()
	-- Tworzy znacznik o ikonie gotówki czyli "$" przyczepiony do gracza. Widoczny tylko dla każdego (bez argumentu 'visibleTo').
	local myBlip = createBlipAttachedTo ( myPlayer, 52 )
end

setupRandomRobber()

Zobacz Również