RO/getBlipOrdering

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 20:27, 18 July 2019 by Vinyard (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ {{RO/Funcție comună}} Această funcție redă ordinea Z a unui blip. Ordinea Z determină dacă un blip apare deasupra/peste sau dedesubtul altor blip-uri. O valoa...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Această funcție redă ordinea Z a unui blip. Ordinea Z determină dacă un blip apare deasupra/peste sau dedesubtul altor blip-uri. O valoarea a ordinii Z mai mare determină prioritizarea respectivului blip față de cele cu o valoare mai scăzută. Valoarea standard (default) pentru toate blip-urile este 0.

Sintaxă

int getBlipOrdering(blip theBlip)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:getOrdering(...)
Variable: .ordering
Counterpart: setBlipOrdering


Argumente Necesare

 • theBlip: blip-ul căruia doriți să îi obțineți ordinea Z.

Redarea

Redă valorea ordinii Z pentru blip-ul respectiv. În caz contrar, false.

Exemplu

function getMyBlip(theBlip)
  local ordering = getBlipOrdering(theBlip)
  if (ordering) then
    outputChatBox("Acest blip are o ordine Z de " ..ordering)
  end
end

Vizualizați de asemenea