HU/dxCreateFont

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

[[{{{image}}}|link=|]] Megjegyzés: A méret nem lehet kevesebb, mint 5 vagy több, mint 150


Ez a function létrehoz egy DX font elemet, amely a dxDrawText-ben használható. A sikeres betűtípus létrehozása nem garantált, a hardver vagy a memória korlátai miatt hibák lehetnek.

Használja a dxGetStatus-t a hibák megtalálásához. (Ha a VideoMemoryFreeForMTA nulla, akkor a hiba garantált.)

Nagyon ajánlott a dxSetTestMode használata, amikor a dxCreateFont-t használva írunk és tesztelünk scripteket.

Szintaxis

element dxCreateFont ( string filepath[, int size=9, bool bold=false, string quality="proof" ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: DxFont(...)


Kötelező paraméterek

 • filepath: a betűtípust tartalmazó fájl neve

Tetszőleges paraméterek

 • size: a betűtípus mérete
 • bold: flag to indicate if the font should be bold
 • quality: a betűminőség
  • "default": nem az aktuális alapértelmezett
  • "draft"
  • "proof": az alapértelmezett
  • "nonantialiased"
  • "antialiased"
  • "cleartype"
  • "cleartype_natural"

Visszatérési érték

Visszaad egy DX font elemet, ha sikeres, false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva, vagy nem áll rendelkezésre elegendő erőforrás.

Mindig ellenőrizze, hogy ez a function false értéked ad-e vissza.

Példa

local myFont = nil

-- Display text using dxDrawText
addEventHandler( "onClientRender", root,
  function()
    if myFont then
      dxDrawText( "dxDrawText", 100, 350, 300, 350, tocolor(255,255,0), 1, myFont )
    end
  end
)

-- Use 'toggle' command to switch custom font on and off
addCommandHandler( "toggle",
  function()
    if not myFont then
      myFont = dxCreateFont( "segoeui.ttf", 20 ) -- Create custom font
    else    
      destroyElement( myFont )          -- Destroy custom font
      myFont = nil
    end
  end
)

Lásd még

Fordította