PL/createPed

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Funkcja ta umożliwia stworzenie peda (skrót od ang. słowa 'pedastrian' - pieszy, przechodzień; tzw. 'NPC'), który może wykonywać proste czynności takie jak prowadzenie pojazdu, strzelanie do celu czy też podążanie za graczem.

Składnia (syntax)

Click to collapse [-]
Serwer
ped createPed ( int modelid, float x, float y, float z [, float rot = 0.0, bool synced = true ] )

Wymagane argumenty

 • modelid: Liczba całkowita reprezentująca model (skin) peda.
 • x: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną X peda na mapie.
 • y: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Y peda na mapie.
 • z: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Z peda na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

 • rot: Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca obrót peda względem jego pozycji w stopniach. Domyślnie 0.0.
 • synced: Boolean określający synchronizację peda pomiędzy graczami. Zmiana tej wartości na false może być przydatna przy tworzeniu pedów stojących w miejscu, aby zwiększyć wydajność serwera. Domyślnie true.
Click to collapse [-]
Klient
ped createPed ( int modelid, float x, float y, float z [, float rot = 0.0 ] )

Wymagane argumenty

 • modelid: Liczba całkowita reprezentująca model (skin) peda.
 • x: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną X peda na mapie.
 • y: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Y peda na mapie.
 • z: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Z peda na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

 • rot: Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentująca obrót peda względem jego pozycji w stopniach. Domyślnie 0.0.

Wynik

Zwraca element reprezentujący peda, jeżeli został on pomyślnie utworzony.

Przykłady

Click to collapse [-]
Przykład nr 1: Serwer

Ten przykład tworzy peda na środku mapy, podczas startu zasobu.

function tworzeniePeda()
  createPed ( 85, 0, 0, 0 )
end
addEventHandler ( "onResourceStart", getResourceRootElement(), tworzeniePeda )
Click to collapse [-]
Przykład nr 2: Klient

Ten przykład tworzy na środku mapy nieśmiertelnego peda.

ped = createPed ( 85, 0, 0, 0 ) -- tworzymy peda
function anulujOtrzymywaneObrazenia()
	cancelEvent() -- anulujemy wykonywanie się eventu onClientPedDamage, czyniąc peda odpornym na obrażenia
end
addEventHandler( "onClientPedDamage", ped, anulujOtrzymywaneObrazenia ) -- podłączamy funkcję pod eventHandler, który będzie wywoływany podczas otrzymywania obrażeń


Znane błędy

ID zgłoszenia Oryginalny opis Spolszczony opis
#7371 Network troubled players can ruin ped sync Gracze mający "network trouble" mogą zakłócić synchronizację peda
#5113 setPedControlState doesn't work on the control "enter_exit" Funkcja setPedControlState z argumentem "enter_exit" nie działa na pedy
#6287 Sync distance of unoccupied vehicles and peds should match stream distance Odległość synchronizacji pedów oraz pustych pojazdów powinna odpowiadać odległości strumieniowania
#8790 Using setElementHealth on a dead ped makes it invincible Użycie funkcji setElementHealth na martwym pedzie, czyni go nieśmiertelnym
#5725 Ped fireing Projectiles doesn't work Pedy nie mogą strzelać pociskami
#4921 Improve ped synchronization Poprawić synchronizację pedów
#5840 ped position not synced to server after falling through the ground pozycja peda nie jest synchronizowana z serwerem po jego
#6682 Server doesnt update ped position after warping it to vehicle Serwer nie aktualizuje pozycji peda po przeteleportowaniu go do pojazdu
#6506 Ped animation is only visible if it was set while player was in stream distance from source ped Animacja peda jest widoczna tylko wtedy, gdy gracz jest znajduje się w obszarze strumieniowania danego peda
#4596 Serverside peds have their animations not applied for joining players Pedy stworzone po stronie serwera nie pokazują swoich animacji dla dołączających graczy
#4504 Peds shooting incorrectly Pedy nie strzelają tak jak powinny
#4008 Can't use giveWeapon() directly after createPed() Nie można użyć funkcji giveWeapon() od razu po użyciu funkcji createPed()


Autor: GabWas, utworzono: 21:15 20 Lip 2016 (CEST)
Author: GabWas, created: 19:15 20 Jul 2016 (UTC)

Zobacz także

Shared