PL/spawnPlayer

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja odradza gracza w dowolnym punkcie na mapie.

[[{{{image}}}|link=|]] Note: setCameraTarget musi zostać użyty, by skierować kamerę na gracza. Ponadto wszyscy gracze mają początkowo "wygaszone" kamery po połączeniu się. Aby upewnić się, że kamera jest wygaszona użyj fadeCamera

Składnia

bool spawnPlayer ( player gracz, float x, float y, float z, [ int rotacja = 0, int model = 0, int interior = 0, int wymiar = 0, team druzyna = getPlayerTeam(gracz) ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: player:spawn(...)

Wymagane argumenty

  • gracz: gracz, którego chcesz odrodzić.
  • x: współrzędna x, przy której odrodzi się gracz.
  • y: współrzędna y, przy której odrodzi się gracz.
  • z: współrzędna z, przy której odrodzi się gracz.

Opcjonalne argumenty

  • rotacja: rotacja gracza po odrodzeniu.
  • model: model skina gracza po odrodzeniu. Character Skins
  • interior: interior, w którym odrodzi się gracz. Interior IDs
  • wymiar: ID wymiaru, w którym gracz powinien być po odrodzeniu.
  • druzyna: drużyna, do której gracz dołączy po odrodzeniu

Zwraca

Zwraca true jeżeli poprawnie odrodzono gracza. W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład

Ten przykład odradza wszystkich graczy na środku mapy.

-- Lista wszystkich graczy
local players = getElementsByType ( 'player' )

for _, player in ipairs(players) do 
	spawnPlayer ( player, 0.0, 0.0, 5.0, 90.0, 0 )
	fadeCamera ( player, true) -- kamera "pojawia się" z czerni
	setCameraTarget ( player, player )
end

Ten przykład odradza gracza, gdy się zaloguje.

function spawnOnLogin ()
	outputChatBox ( 'Witamy na serwerze!', source, 0, 255, 0 )
	spawnPlayer ( source, 0, 0, 5, 0, math.random ( 0,288 ) ) -- odradza gracza z losowym modelem skina
	fadeCamera ( source, true )
	setCameraTarget ( source, source )
end
addEventHandler('onPlayerLogin', root, spawnOnLogin)

Zobacz także