RO/getCameraInterior

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Redă interiorul camerei locale (independent de interiorul jucătorului local).

Procedural

Sintaxă

Click to collapse [-]
Server
int getCameraInterior(player thePlayer)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: player:getCameraInterior(...)
Variable: .cameraInterior
Counterpart: setCameraInterior


Argumente Necesare

thePlayer: Jucătorul a cărui cameră doriți să îi obțineți interiorul.

Click to collapse [-]
Client
int getCameraInterior()

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Camera.getInterior(...)
Variable: .interior
Counterpart: setCameraInterior


Redă un integer indicând interiorul camerei, false dacă argumentul este nevalid.

Exemplu

Click to collapse [-]
Server
function outputCameraInterior(player, command)
    local interior = getCameraInterior(player)
    outputChatBox("Camera este în interiorul " .. interior, player, 255, 255, 0)
end
addCommandHandler("camera", outputCameraInterior)


Object-oriented

Sintaxă

Click to collapse [-]
Server
int player:getCameraInterior()
-- sau
int player.cameraInterior -- pentru a obține valoarea interiorului camerei
player.cameraInterior = int someValue -- pentru a seta valoarea interiorului camerei
Click to collapse [-]
Client
int Camera.getInterior()

Redă un integer indicând interiorul camerei, false dacă argumentul este nevalid.

Exemplu

Click to collapse [-]
Client
function outputCameraInterior(command)
    local interior = Camera.getInterior()
    outputChatBox("Camera este în interiorul " .. interior, localPlayer, 255, 255, 0)
end
addCommandHandler("camera", outputCameraInterior)

Vizualizați de asemenea