RO/setCameraInterior

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Setează interiorul camerei locale. Doar interiorul camerei este schimbat, jucătorul local rămâne în interiorul în care se află.

Sintaxă

Click to collapse [-]
Server
bool setCameraInterior(player thePlayer, int interior)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: player:setCameraInterior(...)
Variable: .cameraInterior
Counterpart: getCameraInterior


Argumente Necesare

 • thePlayer: jucătorul a cărui cameră doriți să îi setați interiorul.
 • interior: interiorul în care să fie plasată camera.
Click to collapse [-]
Client
bool setCameraInterior(int interior)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Camera.setInterior(...)
Variable: .interior
Counterpart: getCameraInterior


Argumente Necesare

 • interior: interiorul în care să fie plasată camera.

Redare

Redă true dacă interiorul camerei a fost setat cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Click to collapse [-]
Server

Acest exemplu va realiza o comandă pentru a schimba interiorul camerei.

function setCamInt(thePlayer, commandName, intID)
  if (intID) then -- dacă există un ID de interior
    local seted = setCameraInterior(thePlayer, intID) -- setează interiorul camerei
    if (seted) then -- dacă interiorul a fost setat în mod corect
      outputChatBox("Interiorul camerei tale a fost setat la " .. intID, thePlayer) -- anunță jucătorul de schimbare
    else -- în caz contrar
      outputChatBox("Schimbarea interiorul camerei nu este posibilă", thePlayer, 255, 0, 0) -- anunță jucătorul de eșecul schimbării interiorului camerei
    end
  else -- în caz contrar
    outputChatBox("Sintaxă: /caminterior [interiorID]", thePlayer, 255, 0, 0) -- explică jucătorului sintaxa corectă
  end
end
addCommandHandler("caminterior", setCamInt)
Click to collapse [-]
Client

Acest exemplu va realiza o comandă pentru a schimba interiorul camerei.

function setCam(command, int)
  if (int) then
	local setInt = setCameraInterior(int)
    if (setInt) then
      outputChatBox("Interiorul camerei tale a fost setat la " .. int, 255, 255, 0)
    else
      outputChatBox("Can't change your camera's interior...",255,0,0)
    end
  else
    outputChatBox("Sintaxă: /camera [interiorID]", 255, 0, 0)
  end
end
addCommandHandler("camera",setCam)

Vizualizați de asemenea