RO/getCameraShakeLevel

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție obține nivelul de agitație a camerei setat de setCameraShakeLevel.

Sintaxă

int getCameraShakeLevel ( )

Redare

Redă un integer reprezentând nivelul de agitație a camerei, de la 0 (fără efect de agitație) la 255 (efect maxim de agitație). Din oficiu, camera nu are efect de agitație.

Exemplu

Acest exemplu verifică în fiecare frame schimbările în nivelul de agitație a camerei aferente oricăui jucător și redă un mesaj corespunzător.

local lastDrunkLevel = getCameraShakeLevel()
local function warnPlayerAboutDrunkenness()
  local currentDrunkLevel = getCameraShakeLevel()
  if currentDrunkLevel ~= lastDrunkLevel and (currentDrunkLevel == 0 or currentDrunkLevel == 255) then
    outputChatBox(currentDrunkLevel == 255 and "Ești complet beat! Ar trebui să te oprești din băut!" or "Acum ești complet treaz! Ar trebui să rămâi așa.", currentDrunkLevel == 255 and 255 or 0, currentDrunkLevel == 0 and 255 or 0, 0)
  end
  lastDrunkLevel = currentDrunkLevel
end
addEventHandler("onClientRender", root, warnPlayerAboutDrunkenness)

Vizualizați de asemenea