RO/setCameraClip

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție setează dacă camera va avea "coliziune" cu orice obiect sau vehicul aflat în calea sa. Acest lucru înseamnă că dacă coliziunea cu un obiect este activată, iar un obiect este în calea camerei unde aceasta dorește să se poziționeze, camera va încerca să se poziționeze în fața respectivului obiect. Această funcție poate dezactiva acest lucru.

Sintaxă

bool setCameraClip([ bool objects = true, bool vehicles = true ]) 

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Camera.setClip(...)
Counterpart: getCameraClip


Argumente Opționale

  • objects: Setează dacă camera va avea coliziune cu obiectele.
  • vehicles: Setează dacă camera va avea coliziune cu vehiculele.

Redare

Redă mereu true.

Exemplu

Această funcție permite privirea prin vehicule.

function enableCameraThoughCars()
  setCameraClip(true, false)
  outputChatBox("Camera ta poate privi acum prin vehicule!", 255, 0, 0, false)
end
addEventHandler ("onClientResourceStart", resourceRoot, enableCameraThoughCars)

Vizualizați de asemenea