HU/dxConvertPixels

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a function átalakítja a pixeleket egyik formátumról a másikra.

Szintaxis

string dxConvertPixels ( string pixels, string newFormat [, int quality = 80 ] )

Kötelező paraméterek

  • pixels : A pixelek konvertálása a formátumba
  • newFormat : A szükséges új formátumok ('plain' or 'png' or 'jpeg')

Tetszőleges paraméterek

  • quality : A visszaadott képpontok minősége, ha az új formátum 'jpeg'

Visszatérési érték

Visszaadja a képpontok másolatát egy új formátumban, vagy false, ha érvénytelen paraméterek lettek megadva.

Példa

Ez a kód megnyit egy képet, pixelenként beolvassa, a pixeleket PNG-be konvertálja, majd elmenti. (Használhatja ezt a képet a teszteléshez.)

addEventHandler('onClientResourceStart', resourceRoot, function()
  local img = fileOpen('img.jpg')
  local pixels = fileRead(img, fileGetSize(img))
  local pngPixels = dxConvertPixels(pixels, 'png')
  local newImg = fileCreate('img.png')
  fileWrite(newImg, pngPixels)
  fileClose(newImg)
  fileClose(img)
end)

Requirements

Minimum server version n/a
Minimum client version 1.3

Note: Using this feature requires the resource to have the above minimum version declared in the meta.xml <min_mta_version> section. e.g. <min_mta_version client="1.3" />

Lásd még

Fordította