HU/dxDrawLine

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a function rajzol egy 2D-s vonalat a képernyőre - egy képkocka erejéig van kirajzolva. Ezt az onClientRender segítségével együtt kell használni annak érdekében, hogy folyamatosan jelenjen meg.

Szintaxis

bool dxDrawLine ( int startX, int startY, int endX, int endY, int color [, float width = 1.0, bool postGUI = false ] )

Kötelező paraméterek

 • startX: A vonal kezdetének abszolút X pozícióját képviselő egész szám, melyek képpontokból állanak a képernyőn.
 • startY: A vonal kezdetének abszolút Y pozícióját képviselő egész szám, melyek képpontokból állanak a képernyőn.
 • endX: A vonal végének abszolút X pozícióját képviselő egész szám, melyek képpontokból állanak a képernyőn.
 • endY: A vonal végének abszolút Y pozícióját képviselő egész szám, melyek képpontokból állanak a képernyőn.
 • color: A hexadecimális szín, melyet a tocolor-al vagy az 0xAARRGGBB fügvénnyel tudunk megadni (AA = átlászóság, RR = piros, GG = zöld, BB = kék).

Tetszőleges paraméterek

Megjegyzés: Amikor tetszőleges paramétereket használ, előfordulhat, hogy az összes paramétert meg kell adnia, mielőtt egyet is használna. További információkért látogassa meg a tetszőleges paraméterek oldalt.

 • width: A vonal szélessége/vastagsága
 • postGUI: Egy igaz/hamis érték, mely azt képviseli, hogy a vonal bármelyik ingame GUI mögött, vagy fölött legyen-e (CEGUI által rajzolt).

Visszatérési érték

Visszatérési értéke true, ha a művelet sikeres, egyébként false.

Példa

Ez a példa rajzol egy 'X'-et a képernyőre.

local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize() 
local lineColor = tocolor(255, 0, 0)
function drawLinesAcrossScreen()
	dxDrawLine(0, 0, screenWidth, screenHeight, lineColor)
	dxDrawLine(screenWidth, 0, 0, screenHeight, lineColor)
end
addEventHandler("onClientRender", root, drawLinesAcrossScreen)

Ez a példa rajzol néhány kört

function drawCircle( x,y, radius, color )
  local numPoints = math.floor( math.pow( radius, 0.4 ) * 5 )   -- Calculate number of points to make it look good
  local step = math.pi * 2 / numPoints
  local sx,sy
  for p=0,numPoints do
    local ex = math.cos ( p * step ) * radius
    local ey = math.sin ( p * step ) * radius
    if sx then
      dxDrawLine( x+sx, y+sy, x+ex, y+ey, color )
    end
    sx,sy = ex,ey
  end
end

addEventHandler( "onClientRender", root,
  function()
    drawCircle( 350, 350, 10, tocolor(255,0,255) );
    drawCircle( 350, 350, 50, tocolor(255,0,255) );
  end
)

Lásd még

Fordította