HU/dxSetPixelColor

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez a függvény beállítja a stringben található pixelek egy pixelének a színét. Ez csak a 'plain' formátumú pixelekkel működik.

Szintaxis

bool dxSetPixelColor ( string pixels, int x, int y, int r, int g, int b [, int a = 255 ] )

Kötelező paraméterek

 • pixels : A használni kívánt pixelek
 • x: A pixel X koordinátája
 • y: A pixel Y koordinátája
 • r: A szín piros tartománya (0-255)
 • g: A szín zöld tartománya (0-255)
 • b: A szín kék tartománya (0-255)

Tetszőleges paraméterek

 • a: A szín alpha (áttetszőség) tartománya (0-255)

Visszatérési érték

Visszatérési értéke true, ha sikeres, vagy false ha érvénytelen paraméterek lettek megadva.

Példa

Click to collapse [-]
Client

Ez a példa létrehoz egy 64x64-as textúrát véletlenszerű pixel színekkel, és kirajzolja a képernyőre.

addEventHandler ("onClientResourceStart", resourceRoot, 
  function () 
     texture = dxCreateTexture (64, 64)
     local pixels = dxGetTexturePixels (texture)
     for i=0,63 do
       for j=0,63 do
         dxSetPixelColor (pixels, j, i, math.random (255), math.random (255), math.random (255), 255)
       end;
     end;
     dxSetTexturePixels (texture, pixels)
  end)

addEventHandler ("onClientRender", root,
  function ()
     dxDrawImage (300, 300, 64, 64, texture)
  end)

Lásd még

Fordította

2018.12.23. Surge