RO/getBlipColor

From Multi Theft Auto: Wiki
Revision as of 20:10, 18 July 2019 by Vinyard (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ {{RO/Funcție comună}} Această funcție permite obținerea culorii unui blip și poate fi folosită doar asupra iconiței standard (12px, ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Această funcție permite obținerea culorii unui blip și poate fi folosită doar asupra iconiței standard (Blipid0s.png, Blipid0u.png sau Blipid0d.png). Toate celelalte tipuri de iconițe vor ignora această funcție și vor reda false.

Sintaxă

int int int int getBlipColor(blip theBlip)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: blip:getColor(...)
Counterpart: setBlipColor


Argumente Necesare

  • theBlip: blip-ul căruia doriți să îi obțineți culoarea.

Redare

Redă 4 numere întregi în format RGBA, cu o valoare maximă de 255 pentru fiecare. Valorile sunt, în ordine, The values are, in order, roșu, verde, albastru, și alpha. Alpha setează nivelul de transparență, unde 255 reprezintă opac și 0 complet transparent.

Exemplu

Acest exemplu va găsi toate iconițele deja existente și le va seta culoarea în alb dacă acestea nu au deja culoarea alb setată.

blips = getElementsByType("blip") -- Obținem un tabel cu toate iconițele;
for blipKey, blipValue in ipairs(blips) do -- Trecem prin întreaga listă din tabel și stocăm fiecare blip în variabila blipValue;
	red, green, blue, alpha = getBlipColor(blipValue) -- Obținem și stocăm culoarea blip-ului în variabilele red, green, blue and alpha;
	if (red ~= 255 or green ~= 255 or blue ~= 255 or alpha ~= 255) then -- Verificăm dacă culoarea blip-ului este alta decât alb;
		setBlipColor(blipValue, 255, 255, 255, 255) -- Setăm culoarea blip-ului ca fiind albă.
	end
end

Vizualizați de asemenea