PL/playSound3D

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Funkcja ta tworzy element dźwięku oraz odtwarza go dla lokalnego gracza, od razu po wywołaniu funkcji. Jeżeli po stworzeniu dźwięku chcesz zmienić jego pozycję, skorzystaj z funkcji setElementPosition. Akutalnie wspierane formaty audio to MP3, WAV, OGG, RIFF, MOD, XM, IT oraz S3M.

[[{{{image}}}|link=|]] Notatka: Ze względu na wydajność, podczas korzystania z funkcji playSound do efektów (np. dźwięki strzelania), zalecana jest konwersja pliku audio z np. MP3 (stereo) do WAV (mono) z częstotliwością 22050 Hz lub niższą. Warto również dodać limit odtwarzania dźwięku np. raz na 50ms.

Składnia

element playSound3D ( string soundPath, float x, float y, float z, [ bool looped = false, bool throttled = true ] )

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: Sound3D(...)

Wymagane argumenty

  • soundPath: Ścieżka lub adres URL do pliku dźwiękowego, który chcesz odtworzyć.

ⓘ Pliki odtwarzane ze ścieżki, muszą być wcześniej zapisane w pliku meta.xml korzystając z tagu <file />.

  • x: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną X dźwięku na mapie.
  • y: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Y dźwięku na mapie.
  • z: Liczba zmiennoprzecinkowa określająca współrzędną Z dźwięku na mapie.

Opcjonalne argumenty

UWAGA: Kiedy korzystasz z opcjonalnych argumentów, musisz uzupełnić wszystkie argumenty przed tym, którego chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zajrzyj tutaj.

  • looped: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk ma zostać zapętlony. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie false.

ⓘ Zapętlanie nie jest możliwe w przypadku stream'ów (np. radio).

  • throttled: Boolean decydujący o tym, czy dźwięk z adresu URL ma być odtwarzany z niską przepustowością łącza. Aby tak się stało, użyj true. Domyślnie true.

ⓘ Odtwarzanie z niską przepustowością łącza dotyczy tylko plików odtwarzanych z adresów URL.

Wynik

Zwraca element dźwięku jeżeli został on pomyślnie stworzony. W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykłady

Click to collapse [-]
Przykład nr 1

Ten przykład odtwarza radio RMF MAXXX w okolicach Grove Street.

function radioNaGrove ( ) -- tworzymy funkcję odpowiadającą za odtwarzanie się radia
   local radio = playSound3D( 'http://files.kusmierz.be/rmf/rmfmaxxx.pls', 2498, -1659, 12 ) -- tworzymy dźwięk...
   setSoundMaxDistance( radio, 100 ) -- ...oraz zmieniamy jego odległość, na którą można go będzie usłyszeć (opcjonalne)
end
addEventHandler ( "onClientResourceStart", getResourceRootElement(), radioNaGrove ) -- na koniec nie zapominamy o eventHandlerze


Autor: GabWas; utworzono: 12:16, 21 Lip 2016 (CEST)
Author: GabWas; created: 10:16, 21 Jul 2016 (UTC)

Zobacz również

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20914)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20785)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20914)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20785)