Element/GUI/PL/Static image

From Multi Theft Auto: Wiki
Przykład statycznego obrazu GUI.

Klasa GUI static image reprezentuje GUI static images w systemie MTA GUI. Są to niestandardowe obrazy, które można załadować do klientów.

Typ elementu tej klasy to "gui-staticimage".

Powiązane funkcje skryptowe

Client

General functions

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows