RO/isBrowserDomainBlocked

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție verifică dacă încărcarea URL-ului specificat este blocată.

Sintaxă

bool isBrowserDomainBlocked (string address [, bool isURL = false])

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Note: This is a static function under the Browser class
Method: Browser.isDomainBlocked(...)


Argumente Necesare

 • address: O adresă pentru un site

Argumente Opționale

 • isURL: true dacă adresa trebuie citită ca și URL. În caz contrar, false.

Redare

Redă false dacă URL-ul poate fi încărcat,true dacă este blocat și nil dacă a fost transmis un domeniu/URL nevalid.

Exemplu

function checkDomainStatus()
  -- Verifică starea wiki.mtasa.com
  if (isBrowserDomainBlocked("wiki.mtasa.com")) then
    -- Dacă este blocat.
    outputChatBox("wiki.mtasa.com este blocat și nu poate fi încărcat în acest moment!")
  else
	-- Dacă nu este blocat. (A fost acceptat de către utilizator)
	outputChatBox("wiki.mtasa.com nu este blocat și este pregătit pentru încărcare!")
  end
end

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI