RO/guiCreateBrowser

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

{{{4}}}

Sintaxă

gui-browser guiCreateBrowser(float x, float y, float width, float height, bool isLocal, bool isTransparent, bool isRelative [ , element parent = nil ])

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: GuiBrowser(...)


Argumente Necesare

 • x: O valoare flotantă a poziției x în 2D a navigatorului web de pe ecranul unui jucător. Această valoare este influențată de argumentul relative.
 • y: O valoare flotantă a poziției y în 2D a navigatorului web de pe ecranul unui jucător. Această valoare este influențată de argumentul relative.
 • width: Lățimea originală a navigatorului web. Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.
 • height: Înălțimea originală a navigatorului web. Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 1.
 • isLocal: Stabilește dacă navigatorul web poate afișa numai conținut local sau conținut de pe internet (vizualizați exemplele de pe pagina here pentru mai multe informații)
 • isTransparent: true dacă doriți ca navigatorul web să permită transparența, false în caz contrar
 • isRelative: Stabilește dacă mărimile și pozițiile sunt redate în valori relative sau absolute. Dacă este setat pe true, atunci toate valorile flotante x, y, width, height floats trebuie să fie cuprinse între 0 și 1, reprezentând mărimi/poziții ca și procentaj din mărimea ecranului. Dacă este setat pe false, atunci mărimea și coordonatele sunt baza pe rezoluția utilizatorului, accesibilă folosind guiGetScreenSize.

Introducerea unei dimensiuni de (0,0) va reda un hard error.

Argumente Opționale

 • parent: Acesta este părintele căruia butonul radio este atașat. Dacă argumentul relative este true, atunci dimensionarea și poziționarea vor fi făcute relativ cu părintele. Dacă argumentul relative este false, poziționa va fi numărul de pixeli decalați de la originea părintelui. Dacă nici un părinte nu este transmis, ecranul va prelua acest rol - făcând astfel poziționarea și dimensionarea în conformitate cu poziția ecranului.

Redare

Redă un element de tip gui-browser dacă a fost creat cu succes, false în caz contrar. De asemenea, redă false, dacă utilizatorul a dezactivat paginile externe și isLocal a fost setat pe false.

Exemplu

Acest exemplu atașează un navigator web pe o fereastră CEGUI.

-- Pentru a randa navigatorul web pe întreg ecranul, avem nevoie de dimensiunile ecranului.
local screenWidth, screenHeight = guiGetScreenSize()

-- Vom realiza un navigator web în modul extern.
local window = guiCreateWindow(0, 0, screenWidth, screenHeight, "Web Browser", false)
local browser = guiCreateBrowser(0, 28, screenWidth, screenHeight, false, false, false, window)
local theBrowser = guiGetBrowser(browser) -- Preia elementul browser din gui-element

-- Evenimentul onClientBrowserCreated va fi declanșat, după care navigatorul web va fi inițializat.
-- După ce acest eveniment a fost declanșat, vom putea încărca URL-ul și începe afișare.
addEventHandler("onClientBrowserCreated", theBrowser, 
function()
  -- După ce navigatorul web a fost inițializat, putem încărca www.youtube.com.
  loadBrowserURL( source, "https://www.youtube.com/" )
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI