RO/navigateBrowserForward

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție redă pagina următoare a navigatorului web.

Sintaxă

bool navigateBrowserForward(browser webBrowser)

Argumente Necesare

 • webBrowser: Navigatorul web de pe care doriți să mergeți în față cu o pagină.

Redare

Redă true dacă navigatorul web a afișat pagina următoare. În caz contrar, false.

Exemplu

Click to collapse [-]
Client

Acest exemplu realizează un navigator web ce poate reda ultima pagină și paginile anterioare și care poate fi, de asemenea, reîmprospătat:

window = guiCreateWindow(126, 122, 848, 674, "Firechrome", false)
guiWindowSetSizable(window, false)

navigateBackBtn = guiCreateButton(10, 19, 39, 36, "<", false, window)
navigateForwardBtn = guiCreateButton(98, 19, 39, 36, ">", false, window)
addressBar = guiCreateEdit(137, 19, 701, 36, "", false, window)
guiSetEnabled( addressBar, false )
reloadBtn = guiCreateButton(49, 19, 49, 36, "reload", false, window)
browser = guiCreateBrowser(10, 55, 828, 609, false, false, false, window)

-- Încărcăm pagina web la realizarea navigatorului web.
local theBrowser = guiGetBrowser(browser) 
addEventHandler("onClientBrowserCreated", theBrowser, 
function()
  loadBrowserURL(source, "https://forum.mtasa.com/")
end)

-- Verificăm dacă navigatorul web poate naviga spre pagina următoare sau anterioară și activează butoanele aferente acestor acțiuni.
addEventHandler("onClientBrowserDocumentReady", theBrowser, function()
  navigateForwardBtn.enabled = (canBrowserNavigateForward(theBrowser))
  navigateBackBtn.enabled = (canBrowserNavigateBack(theBrowser))
  guiSetText(addressBar, getBrowserURL(theBrowser))
end)

-- Această parte se ocupă de butoanele GUI de navigație din cadrul navigatorului web.
addEventHandler("onClientGUIClick", resourceRoot, function ()
  if (source == navigateBackBtn) then
    navigateBrowserBack(theBrowser)
  elseif (source == navigateForwardBtn) then
    navigateBrowserForward(theBrowser)
  elseif (source == reloadBtn) then
    reloadBrowserPage(theBrowser)
  end
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI