RO/getBrowserSource

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție poate fi utilizată pentru a prelua codul sursă a unui site web (asynchronously). Mărimea codului sursă este limitată la 2 MiB (biții rămași sunt tăiați).

Sintaxă

bool getBrowserSource (browser webBrowser, function callback)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:getSource(...)


Argumente Necesare

 • webBrowser: Navigatorul web căruia doriți să îi preluați codul sursă
 • callback: O funcție de callback cu sintaxa descrisă mai jos

Sintaxă Callback

function (string code)

Redare

Redă true dacă au fost transmise argumente valide. În caz contrar, false.

Exemplu

local browser = createBrowser(1024, 1024, false, false) -- Realizarea navigatorului web

addEventHandler("onClientBrowserCreated", browser, function()
  loadBrowserURL(browser, "http://www.youtube.com") -- Încărcare URL
end)

addEventHandler("onClientBrowserDocumentReady", browser, function(url)
  local rnt = getBrowserSource(browser, function(code) -- Preia sursa navigatorului web și funcția de callback
    outputChatBox(code)               -- Redă codul sursă
  end)

  if (rnt) then
    outputChatBox("Codul sursă a fost preluat.", 0, 255, 0)
  else
    outputChatBox("Codul sursă nu a fost preluat.", 255, 0, 0)
  end
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI