RO/toggleBrowserDevTools

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție (dez)activează vizibilitatea panoului cu unelte pentru dezvoltatori.

[[{{{image}}}|link=|]] Observație: Se recomandă să folosiți 'setDevelopmentMode(true, true)' înainte de a utiliza această funcție.

Sintaxă

bool toggleBrowserDevTools (browser webBrowser, bool visible)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:toggleDevTools(...)
Variable: .devTools


Argumente Necesare

  • webBrowser: Navigatorul web
  • visible: true pentru a afișa uneltele, false pentru a le ascunde

Redare

Redă true dacă vizibilitatea a fost (dez)activată cu succes, false dacă a apărut o eroare

Exemplu

Acest exemplu va reda log-urile din consola navigatorului web în debugscript.

local GUI_browser = guiCreateBrowser(100, 100, 640, 480, false, false, false) -- Realizăm navigatorul web
local browser = guiGetBrowser(GUI_browser) -- Preluăm elementul browser din gui-element

setDevelopmentMode(true, true) -- Activăm modul de dezvoltare

addEventHandler("onClientBrowserCreated", browser, function()
    toggleBrowserDevTools(browser, true) -- Activăm consola de dezvoltare CEF
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI