RO/setBrowserProperty

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție setează o anumită proprietate unui navigator web specificat.

Sintaxă

bool setBrowserProperty (browser theBrowser, string key, string value)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:setProperty(...)
Counterpart: getBrowserProperty


Argumente Necesare

 • theBrowser: Navigatorul web căruia doriți să îi setați proprietatea
 • key: Cheia de proprietate a navigatorului web. Aceasta poate fi:
  • mobile: Navigarea de pe un telefon mobil
 • value: O valoare care indică dacă proprietatea trebuie setată ("1") sau nu ("0")

Redare

Redă true dacă proprietatea a fost setată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

Acest exemplu va adăuga comanda /mobile care va (dez)activa navigarea de pe mobil a tuturor navigatoarelor web.

addCommandHandler("mobile",
function()
  for i, browser in pairs(getElementsByType("webbrowser")) do
    setBrowserProperty(browser, "mobile", getBrowserProperty(browser, "mobile") == "1" and "0" or "1")
  end
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI