RO/injectBrowserMouseMove

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție injectează o mișcare de mouse.

Sintaxă

bool injectBrowserMouseMove (browser webBrowser, int posX, int posY)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:injectMouseMove(...)


Argumente Necesare

  • webBrowser: Navigatorul web care va reda mișcarea de mouse
  • posX: Coordonatele absolute X ale ecranului
  • posY: Coordonatele absolute Y ale ecranului

Redare

Redă true dacă mișcarea a fost injectată cu succes. În caz contrar, false.

Exemplu

function onCursorMove (relativeX, relativeY, absoluteX, absoluteY) 
    injectBrowserMouseMove(browser, absoluteX, absoluteY) 
end 
addEventHandler("onClientCursorMove", root, onCursorMove)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI