RO/executeBrowserJavascript

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Această funcție execută un string Javascript în browser. Funcționează doar cu navigatoare web locale.

Sintaxă

bool executeBrowserJavascript (browser webBrowser, string jsCode)

OOP Syntax Help! I don't understand this!

Method: browser:executeJavascript(...)


Argumente Necesare

  • webBrowser: Navigatorul web ce va executa codul Javascript
  • jsCode: Codul Javascript ce trebuie executat

Redare

Redă true dacă executarea codului Javascript este permisă în contextul curent. În caz contrar, false.

Exemplu

Acest exemplu arată cum se poate afișa numele (nickname) unui jucător local pe pagina web.

local browser = guiGetBrowser(guiCreateBrowser(200, 200, 400, 200, true, false, false))

addEventHandler("onClientBrowserCreated", browser,
function()
    loadBrowserURL(source, "http://mta/local/example.html") -- Conținând <span id="nick"></span> undeva în fișier.
end)

-- Pagina trebuie să se încarce întâi.
addEventHandler("onClientBrowserDocumentReady", browser,
function()
    executeBrowserJavascript(source, "document.getElementById('nick').innerHTML = '" .. getPlayerName(localPlayer) .. "'");
end)

Vizualizați de asemenea

Funcții GUI