PL/guiGetFont

From Multi Theft Auto: Wiki

Ta funkcja jest używana do pobierania czcionki która została użyta w elemencie GUI.

Składnia

string, element guiGetFont ( element guiElement )

Wymagane argumenty

  • guiElement: element którego czcionkę chcesz pobrać

Zwracane wartości

  • string Ciąg znaków zawierający nazwę czcionki, lub false jeśli podany element GUI jest nieprawidłowy
  • element Własna czcionka GUI jeśli została użyta, lub false

Przykład

Ten przykład ustawia i pobiera czcionkę GUI po czym wyświetla ją na czacie.

-- stwórzmy etykietę
local dummyGUIElement = guiCreateLabel ( 0.45, 0.48, 0.10, 0.04, "Hello world", true )
guiSetFont ( dummyGUIElement, "sa-gothic" )
-- wyświetlmy czcionkę etykiety na czacie
outputChatBox ( "Czcionka użyta w etykiecie: " .. guiGetFont ( dummyGuiElement ) )

Zobacz także

General functions

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows