Zdarzenia po stronie Klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
(Redirected from PL/Client Scripting Events)
Jump to navigation Jump to search

Ta strona zawiera wszystkie zdarzenia po stronie klienta i są dostępne w Deathmatch mod.

Jeśli chciałbyś zaproponować nowe zdarzenie, napisz w Requested Functions and Events.

Zdarzenia po stronie serwera można znaleźć tutaj: Server Scripting Events

Zdarzenia kolizji figur


Zdarzenie elementów


Zdarzenia GUI

Input

GUI


Zdarzenia markerów


Zdarzenia ped'ów


Zdarzenia pickup'ów


Zdarzenia gracza


Zdarzenie obiektów


Zdarzenia pocisków


Zdarzenia zasobów


Zdarzenia dźwięków


Zdarzenia pojazdów


Wydarzenia tworzenia broni


Pozostałe zdarzenia