PL/Zdarzenia po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to: navigation, search

Dialog-information.png Ten artykuł jest (częściowo) przestarzały i niektóre informacje w nim mogą nie być już aktualne.

Ta strona zawiera listę wszystkich zdarzeń po stronie klienta, które zostały zaimplementowane i są dostępne w "DM Mod". Jeśli chciałbyś zaproponować stworzenie nowego zdarzenia, napisz w Requested Functions and Events.

Zdarzenia po stronie klienta można znaleźć tutaj: Zdarzenia po stronie serwera

Zdarzenia kolizji figur


Zdarzenia elementów


Zdarzenia GUI

GUI events


Zdarzenia graczy


Zdarzenia zasobów


Zdarzenia pojazdów


Inne zdarzenia

FROM VERSION 1.5.7 r14652 ONWARDS