HU/Useful Functions

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Package-x-generic.png Don't forget to check out the Useful Classes

That page lists user-made classes that are not included by default in MTA.
Közreműködők: Létrehozott egy oldalt, de nem szerepel a listán? Nem érti miért? Olvassa el az: Oldalak hozzáadása kategóriákhoz és sablonokhoz

Ez az oldal olyan felhasználók által készített Lua funkciókat tartalmaz, melyek alapértelmezetten nem szerepelnek az MTA-ban. Célja, hogy néhány hasznos funkciót nyújtson a szkriptereknek, így szükség esetén nem kell nekik azzal vesztegetni az idejüket, hogy megcsinálják.


Table functions

 • setTableToSql » Ez a funkció arra szolgál, hogy táblákat mentsen az adatbázisba (sql).
 • getTableFromSql » Ez a funkció arra szolgál, hogy mentett táblákat kérdezzen le az adatbázisból (SetTableToSql ).
 • rangeToTable » Ez a funkció egy string sorozatot konvertál át egy számértéket tartalmazó táblává.
 • setTableProtected » Ez a funkció védi a táblát, és csak olvashatóvá teszi.
 • Sort_Functions » Ezek a funkciók képesek a táblázatokat egy kulcs segítségével rendezni.
 • table.compare » Ez a funkció ellenőrzi, hogy két adott táblázat egyenlő-e.
 • table.copy » This function copies a whole table and all the tables in that table.
 • table.empty » Ez a funkció ellenőrzi, hogy a táblázat üres-e.
 • table.map » This function goes through a table and replaces every field with the return of the passed function, where the field's value is passed as first argument and optionally more arguments.
 • table.merge » This function merges two or more tables together.
 • table.random » This function retrieves a random value from a table.
 • table.removeValue » This function removes a specified value from a table.
 • table.size » This function returns the absolute size of a table.
 • table.getRandomRows » This function returns random rows from table.

ACL functions

 • aclGroupClone » This function clone a group to another group with/without ACLs and/or objects.
 • getPlayerAcls » This function returns a table of all ACL groups on a player.
 • isPlayerInACL » This function checks if a player element is in an ACL group.
 • renameAclGroup » This function gives an existing ACL group a new name.

Account functions

Camera functions

 • smoothMoveCamera » This function allows you to create a cinematic camera flight.

Cursor functions

 • getCursorMovedOn » This function checks in which way the cursor is currently moving.
 • isInSlot » Lekéri hogy a kurzor egy adott dobozban van e.

Drawing functions

Effects functions

 • attachEffect » This function allows you attach an effect to an element.

Elements functions

 • getElementSpeed » This function returns the specified element's speed in m/s, km/h or mph.
 • getElementsInDimension » This function returns a table of elements that are in the specified dimension.
 • getElementsWithinMarker » This function returns a table of elements that are within a marker's collision shape.
 • isElementInPhotograph » This function checks if an element is in the player's camera picture area.
 • isElementInRange » This function allows you to check if an element's range to a main point is within the maximum range.
 • isElementMoving» This function checks if an element is moving.
 • isElementWithinAColShape» This function checks if an element is within a collision shape element.
 • multi_check » This function checks one element to many, handy and clean.
 • setElementSpeed » This function allows you to set the speed of an element in kph or mph units.

Events

 • onVehicleWeaponFire » This code implements an event that is triggered when a player in a vehicle fires a vehicle's weapon.

Input functions

 • bindControlKeys » This function allows you to bind each key bound to a control individually. Doing this bypasses a little MTA restriction.
 • getBoundControls » This function returns a table of control names that are bound to the specified key.
 • unbindControlKeys » This function allows you to unbind each key bound to a control individually. Use this function with bindControlKeys.
 • getClipboard » This event returns the contents of the clipboard by pressing ctrl + v / ctrl + V. Event triggered ONLY if cursor is showing.

Data functions

 • byte2human » This function converts an integer (number of bytes) into a human-readable unit.
 • capitalize » This function capitalizes a given string.
 • convertNumber » This function converts and formats large numbers.
 • convertServerTickToTimeStamp » This function converts server ticks to a unix timestamp.
 • convertTextToSpeech » This function converts the provided text to a speech in the provided language which players can hear.
 • findRotation » This function takes two points and returns the direction from point A to point B.
 • findRotation3D » This function takes two sets of XYZ coordinates. It returns the 3D direction from point A to point B.
 • FormatDate » This function formats a date on the basis of a format string and returns it.
 • generateString » This function generates a random string with any characters.
 • generateRandomASCIIString » This function returns a random string which uses ASCII characters.
 • getAge » This function calculates the age of a given birthday.
 • getDistanceBetweenPointAndSegment2D » This function takes point coordinates and line (a segment) starting and ending coordinates. It returns the shortest distance between the point and the line.
 • getEasterDate » This function returns easter date monthday and month for a given year.
 • getKeyFromValueInTable » This function returns the key of the specified value in a table.
 • getOffsetFromXYZ » This function allows you to take an entity and a position and calculate the relative offset between them accounting for rotations.
 • getPointFromDistanceRotation » This function finds a point based on a starting point, direction and distance.
 • getRealMonthH » This function convert english months to arabic months
 • getRealMonthM » This function gives you the real months name
 • getRGColorFromPercentage »This function returns two integers representing red and green colors according to the specified percentage.
 • getScreenRotationFromWorldPosition » This function returns a screen relative rotation to a world position.
 • getTimestamp » This function returns the UNIX timestamp of a specified date and time.
 • isLeapYear » This function returns a boolean representing if a given year is a leap year.
 • isValidMail » This function checks whether a provided e-mail string is valid.
 • removeHex » This function is used to remove hexadecimal numbers (colors, for example) from strings.
 • RGBToHex » This function returns a string representing the color in hexadecimal.
 • secondsToTimeDesc » This function converts a plain seconds-integer into a user-friendly time description.
 • string.count » This function counts the amount of occurences of a string in a string.
 • string.explode » This function splits a string at a given separator pattern and returns a table with the pieces.
 • switch » This function allows the value of a variable or expression to control the flow of program execution via a multiway branch.
 • toHex » This function converts a decimal number to a hexadecimal number, as a fix to be used client-side.
 • var dump » This function outputs information about one or more variables using outputConsole.
 • wavelengthToRGBA » This function converts a physical wavelength of light to a RGBA color.
 • getDistanceBetweenElements » Esta funcion sirve para obtener la distancia entre dos elementos.
 • isLowerOrUpper »This function checks whether the letter is large or small.

GUI functions

 • centerWindow » This function centers a CEGUI window element responsively in any resolution.
 • guiMoveElement » This function moves guiElement by/like using moveObject.
Comboboxes
Gridlists
Labels
 • guiLabelAddEffect » This function add a effects to the gui-label like (shadow, outline).

Marker functions

Math functions

 • mathNumber » This function is a workaround for the client-side floating-point precision of 24-bits.
 • math.hypot » This function returns the Hypotenuse of the triangle given by sides x and y.
 • math.percent » This function returns a percentage from two number values.
 • math.round » Rounds a number whereas the number of decimals to keep and the method may be set.
 • reMap » Re-maps a number from one range to another.
 • math.isPointInPolygon » Check if point is inside polygon or not.
 • math.polygonArea » Compute area of any polygon.
 • math.randomDiff » Generates a pseudo-random integer that's always different from the last random number generated.

Ped functions

 • getAlivePlayers » This function returns a table of the alive players client-side.
 • getAlivePlayersInTeam » This function returns a table of the alive players in a team.
 • getPlayersInVehicles » This function returns a table of the players insides vehicles from a specified dimension.
 • getGuestPlayers » This function gets a players not login or players Guest .
 • getOnlineAdmins » This function returns a table of all logged-in administrators.
 • getPedEyesPosition » This function allows you to get peds eyes position.
 • getPedMaxHealth » This function returns a pedestrians's maximum health by converting it from their maximum health stat.
 • getPedMaxOxygenLevel » This function returns a ped's maximum oxygen level by converting it from their maximum underwater stamina stat.
 • getPlayerFromNamePart » This function returns a player from partial name.
 • getPlayerFromSerial » This function returns a player from their serial.
 • getPlayersByData » This function returns a table of players that have the specified data name.
 • getPlayersInGroup » This function returns all Players In Group .
 • getPlayersInPhotograph » This function returns a table of all players in photograph.
 • isPedAiming» This function checks if a pedestrian is aiming their weapon.
 • isPedAimingNearPed » This is similar to isPedAiming but uses a colshape to be more precise.
 • isPedDrivingVehicle » This function checks if a specified pedestrian is driving a vehicle.
 • isPlayerInTeam » This function checks if a player is in a specified team.

Player functions

 • countPlayersInRange » This function returns the number of players that are within a certain range of the specified coordinates.

Resource functions

Sound functions

Browser functions

 • playVideo » This function plays a video on the screen.

Team functions

Vehicle funcions

Weapon functions

XML functions

 • getXMLNodes » This function returns all children of a XML node.

Utility

 • animate » This function allows you to use interpolateBetween without render event and easily used.
 • callClientFunction » This function allows you to call any client-side function from the server's side.
 • callServerFunction » This function allows you to call any server-side function from the client's side.
 • Check » This function checks if its arguments are of the right type and calls the error-function if one is not.
 • coroutine.resume » This function applies a fix for hidden coroutine error messages.
 • getBanFromName » This functions returns the ban of the given playername.
 • getCurrentFPS » This function returns the frames per second at which GTA: SA is running.
 • IfElse » This function returns one of two values based on a boolean expression.
 • isCursorOnElement » This function checks whether the cursor is in a particular area.
 • isMouseInCircle » This function checks if a cursor position is in circular area or not.
 • isMouseInPosition » This function allows you to check whether the mouse cursor/pointer is within a rectangular position.
 • isMouseOnGUICloseButton » This function allows you to check whether the mouse cursor/pointer is within a gui-window's native close button.
 • iterElements » This function returns a time-saving iterator for your for-loops.
 • thisCommandHandlersExist » This method checks a string if this exist as command Handlers
 • vector3:compare » This method checks whether two vectors match, with optional precision.
 • preprocessor » This function allow you to use gcc macros.

Fordította

2018.07.14. Surge