PL/getDevelopmentMode

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja jest używana aby sprawdzić stan trybu deweloperskiego. Po więcej informacji zerknij na setDevelopmentMode

Składnia

bool getDevelopmentMode ()

Wartości zwrotne

Zwraca true jeśli tryb deweloperski jest włączony, false jeśli jest wyłączony.

Wymagania

Minimalna wersja serwera n/a
Minimalna wersja klienta 1.1.1-9.03355

Uwaga: Użycie tej funkcji wymaga zasobu posiadającego zadeklarowaną minimalną wersję w meta.xml w sekcji <min_mta_version>. Przykład: <min_mta_version client="1.1.1-9.03355" />

Zobacz także

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS