PL/Element

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Element to klasa reprezentująca większość podmiotów w grze. Wbudowanymi typami elementów są:

Każdy inny typ elementu może być stworzony jako abstrakcyjny element, nie odnoszący się do żadnego podmiotu|. Podmioty zasobu oraz mapy są tworzone podczas odpalenia skryptu lub mapy, dlatego dopisywane są do grupy elementów podrzędnych. Elementy mają wspólne funkcje, takie jak pobieranie typu lub listy oraz zniszczenie w celu usunięcia elementu i podmiotu, z którym jest powiązany ( z wyjątkiem niektórych elementów, których nie da się zniszczyć m.in. elementów klienta ), przechowywanie, wypytywanie oraz wiele innych operacji z element datą. Każdy element jest przechowywany w drzewie elementów, każdy element posiada element nadrzędny ( oprócz elementu root ), moż być nim element root, zasób, mapa lub inny element. Służy to wyłącznie do deklarowania zakresu wywołań funkcji.

Powiązane funkcje

Klientowe


Serwerowe