PL/Resource:DGS

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

DGS Logo Od Allerek

Ten zasób jest stworzony by pozwolić ci stworzyć GUI directX jako alternatywę do funkcji oryginalnego GUI MTA:SA


Pełna nazwa: Thisdp's DirectX Graphical User Interface System (DxGUI Lib)

Autor: thisdp

Stan: OpenSourced & Work in progress

Źródło GitHub: https://github.com/thisdp/dgs/tree/master

Serwer Discord: https://discord.gg/QEs8q6W


Cechy

Monitor Sieci DGS
DGSS.png


Jak to działa?

 • DGS jest bazowane na systemie element, tak samo jak w systemie cegui. By ułatwić zrozumienie DGS by używać go i rozumieć, wybrałem by wzorować się na używaniu cegui.
 • Elementy DGS są renderowane w evencie "onClientRender". Gdy "onClientRender" jest wykonywane, każdy element DGS będzie zapętlony i obliczony.


Jaka jest różnica miedzy cegui?

 • Ten zasób bazowany jest na funkcjach dx*, więc jego styl będzie bardziej elastyczny niż cegui, co znaczy że możesz sam zdecydować jak będzie wyglądać twoje GUI.


System aktualizacji

 • Zawiera system aktualizacji który informuje cię o aktualizowaniu twojego DGS.
 • Gdy nowsza wersja jest wypuszczona, sprawdzi on to i cię poinformuje.
 • Wykonaj komendę "updatedgs" by sprawdzić najnowszą wersję i zaktualizować swój DGS.
 • Możesz też sprawdzić wersję DGS przez wpisanie komendy "dgsver"


Musisz wiedzieć

 • Scroll Pane, Grid Lista, Combo Box, Memo i Edit Box użyte w Render Target, co oznacza że jeśli nie masz wystarczająco pamięci,'Render Target się nie utworzy, w konsekwencji te elementy DGS się nie pojawią.


Przykładowa komenda DGS

Przykładowe skrypty


Auto Uzupełnianie


Debug

 • Możesz wejść w tryb debug przez wpisanie komendy "debugdgs".


Typy DGS

Przykład GUI Hurt World
 • 3D Interface (dgs-dx3dinterface): Interfejs 3D.
 • Arrow List (dgs-arrowlist): An arrow list.
 • Button (dgs-dxbutton): Przycisk.
 • Ellipse Detect Area (dgs-dxeda): Owalna strefia wykrycia.
 • Edit (dgs-dxedit): Editbox.
 • Memo (dgs-dxmemo): Memo.
 • Gridlist (dgs-dxgridlist): Gridlista.
 • Image (dgs-dximage): Obrazek dynamiczny.
 • Label (dgs-dxlabel): Nagłówek .
 • Ellipse Detecting Area (EDA)
 • ScrollBar (dgs-dxscrollbar): Pasek Scrolla.
 • ScrollPane (dgs-dxscrollpane): Tło paska scrolla.
 • Tab Panel (dgs-dxtabpanel + dgs-dxtab) : Panel TAB.
 • Window (dgs-dxwindow): Okno.
 • Progress Bar (dgs-dxprogressbar): Pasek postępu.
 • Radio Button (dgs-dxradiobutton): Okrągły przycisk.
 • Combo Box (dgs-dxcombobox + dgs-dxcombobox-Box) : Combo box.
 • Check Box (dgs-dxcheckbox) : Check box z 3 stanami (zaznaczony, niezaznaczony, wymuszony).
 • Media Browser (dgs-dxmedia) : Wyszukiwarka mediów przeznaczona do ładowania video/audio/gif.
 • Browser (dgs-browser) : Przeglądarka DGS.

UWAGA

 • Zaleca się zachowanie nazwy zasobu jako 'dgs'.
 • To jest zasób, jeśli chcesz używać eksportowanych funkcji powinieneś użyć prefixu (export.dgs:).
label = exports.dgs:dgsCreateLabel(0, 0, 0.5, 0.1, "text", true)
 • Tu jest sposób na skrócenie nazwy eksportowanej funkcji
DGS = exports.dgs --shorten the export function prefix
label = DGS:dgsCreateLabel(0,0,0.5,0.1,"text",true) --stwórz nagłówek
 • Od ostatniej wersji nie potrzebujesz już exports.dgs:, zamiast tego możesz
loadstring(exports.dgs:dgsImportFunction())()--Załaduj funkcje
label = dgsCreateLabel(0,0,0.5,0.1,"text",true) --Utwórz nagłówek

Object Oriented Programming

loadstring(exports.dgs:dgsImportOOPClass())()-- załaduj klasę OOP
window = DGSClass:createWindow(0,0,0.5,0.1,"test",true) --stwórz okno z OOP
label = window:createLabel(0,0,1,1,"label",true) --Stwórz nagłówek z OOP
label.text = "DGS OOP Test" --Ustaw tekst

Chcesz z nami pogadać??


Specjalne podziękowania dla wymienionych za pomoc (Szanuj współtwórców!):

Przykładowy panel TAB i nagłówek.
 • Axel: Daje porady i dostarczył parę funkcji.
 • Senpai: Pomaga z wiki.
 • ZoNe: Pomaga z wiki.
 • DiGiTal: Pomaga z wiki.
 • #Dv^: Pomaga z wiki.
 • maksam07: Sugestie, łatanie błędów, kodowanie.
 • Scorpyo: Debug i sugestie.
 • Kingleonide: Debug, sugestie i edycja kodu.
 • .el3tar: Stworzył kurs video DGS dla języka arabskiego.
 • Allerek: DGS Logo, Pisanie Wiki(PL).
 • Deihim007: Pomaga z wiki, sugestie.
 • OmarSwaitti(HankVoight): Pomaga z wiki, sugestie.

Specjalnie podziękowania dla:

 • Ahmed Ly: Pomaga napisać wiki, wypuścił auto uzupełnianie dla N++.

Porady DGS

DGS Właściwości Elementów

Ogólnie

Poszczególne właściwości

Funkcje client

Multi Language Supports

Animation

3D Interface

3D Text

Arrow List

Browser

Button

Check Box

Combo Box

Edit

Ellipse Detect Area

Detect Area

Grid List

Image

Memo

Label

Progress Bar

Radio Button

Scroll Bar

Scroll Pane

Switch Button

Tab Panel

Window

Plugin

Media Browser

Rounded Rectangle

Color Picker

Eventy Client

General

Check Box

Combo Box

Drag'N Drop

Edit

Grid List

Menu

Selector

Mouse

Radio Button

Switch Button

Tab

Animation

Plugin

Media

Color Picker

QRCode

Remote Image

Ostatnie

Każdy może pisać sugestie, testować skrypty, tworzyć/ulepszać/kończyć wiki, itp.