PL/Funkcje po stronie serwera

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Współtwórcy: Utworzyłeś stronę, ale nie ma jej na tej liście? Zmieszany? Przeczytaj: (ENG) Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona zawiera listę wszystkich funkcji realizowanych po stronie serwera, które zostały zaimplementowane i są dostępne jako funkcje natywne. Aby zażądać funkcji lub zdarzenia, użyj Requested Functions and Events or https://bugs.mtasa.com.

Należy pamiętać, że funkcje można również rozszerzyć, ładując moduły dynamiczne, które zapewniają nowe funkcje, takie jak funkcje narzędziowe. Te funkcje skryptowe nie są natywne i do działania wymagają załadowania modułu.

Przejdź do sekcji Modules, aby zapoznać się z listą dostępnych na serwerze funkcji i modułów innych niż natywne.

Więcej funkcji można znaleźć na stronie przydatnych funkcji.

Funkcje skryptowe po stronie klienta można znaleźć tutaj: Funkcje_po_stronie_klienta.

Account functions


ACL functions


Admin functions


Audio functions


Announcement functions


Blip functions


Camera functions


Clothes and body functions


Collision shape functions

ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:
ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:


Cursor functions


Element functions


Event functions


Explosion functions


File functions


HTTP functions

These functions can only be used from within lua blocks in HTML pages hosted by the server


Input functions


Map functions


Marker functions


Matrix functions


Module functions


Object functions


Output functions


Ped functions


Pickup functions


Player functions


Projectile functions


Radar area functions


Resource functions

ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.7 r20468:


Server functions

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (BETA: 1.5.8 r20788):
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (BETA: 1.5.8 r20788):


Settings registry functions


SQL functions


Team functions


Text functions


Utility functions


UTF8 Library


Vehicle functions

* UPDATED IN VERSION 1.5.9 (BETA: 1.5.8 r20693):


Water functions


Weapon functions


World functions

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (BETA: 1.5.8 r20718):
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (BETA: 1.5.8 r20718):


XML functions