Funkcje po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pisarze: Stworzyłeś stronę ale nie ma jej na liście? Przeczytaj: Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona przedstawia wszystkie funkcje dostępne po stronie klienta, które zostały zaimplementowane jako natywne funkcje.

Po więcej funkcji sprawdź przydatne funkcje.

Funkcje dźwięków

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20914)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20785)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20914)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20785)


Funkcje znaczników (blipów)


Funkcje przeglądarki (CEF)

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20806)

GUI Functions


Funkcje kamery


Funkcje ubrań i ciała


Funkcje kolizji figur (colshape)

ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:
ADDED/UPDATED IN VERSION 1.5.8 r20807:


Funkcje kursora


Funkcje rysowania (DXGui)


Funkcje efektów


Funkcje elementów

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r21367)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)


Funkcje silnika gry

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20704)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20901)


Funkcje zdarzeń


Funkcje eksplozji


Funkcje plików


Funkcje ognia

Funkcje GUI

General functions

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r21476)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r21476)

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows

Funkcje wejścia


Funkcje światła


Funkcje znaczników 3D (markery)


Funkcje macieży (matrycy)


Funkcje obiektów

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20811)


Funkcje wyjścia

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20854)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20898)


Funkcje pedów

BEFORE VERSION 1.5.6 :
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20935)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20935)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20740)


Funkcje znaczników (pickup)


Funkcje gracza

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20945)


Funkcje pocisków


Funkcje obszarów radaru


Funkcje zasobów


Funkcje światła poszukiwawczego


Funkcje drużyn (team)


Funkcje użyteczne

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20844)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20788)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20788)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20844)


Biblioteka UTF8


Funkcje pojazdów

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20797)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20797)
BEFORE VERSION 1.5.6 :
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20726)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20797)
* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20797)
BEFORE VERSION 1.5.6 :
* FEATURE UPDATED IN 1.5.9 (REVISION: r20693)

Funkcje wody


Funkcje broni


Funkcje tworzonych broni

Dokumentacje można znaleźć tutaj (GitHub) i tutaj (GitHub)


Funkcje świata

* FEATURE ADDED IN 1.5.9 (REVISION: r20675)


Funkcje XML