PL/Funkcje po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki

Pisarze: Stworzyłeś stronę ale nie ma jej na liście? Przeczytaj: Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona przedstawia wszystkie funkcje dostępne po stronie klienta, które zostały zaimplementowane jako natywne funkcje . By zaproponować nową funkcję lub nowe zdarzenie, napisz Requested Functions and Events.

Po więcej funkcji sprawdź useful functions page.

Funkcje dźwięków


Funkcje znaczników (blipów)


Funkcje przeglądarki (CEF)

GUI Functions


Funkcje kamery


Funkcje ubrań i ciała


Funkcje kolizji figur (colshape)

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20397 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20397 ONWARDS


BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20397 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20397 ONWARDSFunkcje kursora


Funkcje rysowania (DXGui)

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20328 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20447 ONWARDS


Funkcje efektów


Funkcje elementów


Funkcje silnika gry

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20147 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20416 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20383 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20477 ONWARDS


Funkcje zdarzeń


Funkcje eksplozji


Funkcje plików


Funkcje ognia


Funkcje GUI

General functions

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes


Gridlists

Memos


Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows

Funkcje wejścia


Funkcje światła


Funkcje znaczników 3D (markery)


Funkcje macieży (matrycy)


Funkcje obiektówFunkcje wyjścia


Funkcje pedów

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS


Funkcje znaczników (pickup)


Funkcje gracza

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r20450 ONWARDS


Funkcje pocisków


Funkcje obszarów radaru


Funkcje zasobów


Funkcje światła poszukiwawczegoFunkcje drużyn (team)


Funkcje użyteczne


Biblioteka UTF8


Funkcje pojazdów

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS


Funkcje wody


Funkcje broni


Funkcje tworzonych broni

Dokumentacje można znaleźć tutaj (GitHub) i tutaj (GitHub)


Funkcje świata


Funkcje XML

BETA: FROM VERSION 1.5.7 r19626 ONWARDS