PL/Funkcje po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pisarze: Stworzyłeś stronę ale nie ma jej na liście? Przeczytaj: Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona przedstawia wszystkie funkcje dostępne po stronie klienta, które zostały zaimplementowane jako natywne funkcje . By zaproponować nową funkcję lub nowe zdarzenie, napisz Requested Functions and Events.

Po więcej funkcji sprawdź useful functions page.

Funkcje dźwięków

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20914 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20785 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20914 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20785 ONWARDS


Funkcje znaczników (blipów)


Funkcje przeglądarki (CEF)

GUI Functions


Funkcje kamery


Funkcje ubrań i ciała


Funkcje kolizji figur (colshape)

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20807 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20807 ONWARDS


Funkcje kursora


Funkcje rysowania (DXGui)


Funkcje efektów


Funkcje elementów

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS


Funkcje silnika gry

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20704 ONWARDS


Funkcje zdarzeń


Funkcje eksplozji


Funkcje plików


Funkcje ognia

Funkcje GUI

General functions

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows

Funkcje wejścia


Funkcje światła


Funkcje znaczników 3D (markery)


Funkcje macieży (matrycy)


Funkcje obiektów

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20811 ONWARDS


Funkcje wyjścia

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20854 ONWARDS


Funkcje pedów

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20935 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20935 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20740 ONWARDS


Funkcje znaczników (pickup)


Funkcje gracza

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20945 ONWARDS


Funkcje pocisków


Funkcje obszarów radaru


Funkcje zasobów


Funkcje światła poszukiwawczego


Funkcje drużyn (team)


Funkcje użyteczne

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20788 ONWARDS


Biblioteka UTF8


Funkcje pojazdów

BETA: FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20797 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20797 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20726 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20797 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20797 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20693 ONWARDS


Funkcje wody


Funkcje broni


Funkcje tworzonych broni

Dokumentacje można znaleźć tutaj (GitHub) i tutaj (GitHub)


Funkcje świata

BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20675 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20718 ONWARDS
BETA: FROM VERSION 1.5.8 r20718 ONWARDS


Funkcje XML