PL/Funkcje po stronie klienta

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to: navigation, search

Pisarze: Stworzyłeś stronę ale nie ma jej na liście? Przeczytaj: Dodawanie stron do kategorii i szablonów

Ta strona przedstawia wszystkie funkcje dostępne po stronie klienta, które zostały zaimplementowane jako natywne funkcje . By zaproponować nową funkcję lub nowe zdarzenie, napisz Requested Functions and Events.

Po więcej funkcji sprawdź useful functions page.

Funkcje dźwięków

FROM VERSION 1.5.6 r16216 ONWARDS


Funkcje znaczników (blipów)


Funkcje przeglądarki (CEF)

GUI Functions


Funkcje kamery


Funkcje ubrań i ciała


Funkcje kolizji figur (colshape)


Funkcje kursora


Funkcje rysowania (DXGui)

FROM VERSION 1.5.6 r14203 ONWARDS


Funkcje efektów


Funkcje elementów


Funkcje silnika gry

FROM VERSION 1.5.6 r16365 ONWARDS


Funkcje zdarzeń


Funkcje eksplozji


Funkcje plików


Funkcje ognia


Funkcje GUI

General functions

FROM VERSION 1.5.6 r16361 ONWARDS

Browsers

Buttons

Checkboxes

Comboboxes

Edit Boxes

Gridlists

FROM VERSION 1.5.6 r16204 ONWARDS

Memos

Progressbars

Radio Buttons

Scrollbars

Scrollpanes

Static Images

Tab Panels

Tabs

Text Labels

Windows

Funkcje wejścia

FROM VERSION 1.5.6 r16256 ONWARDS


Funkcje światła


Funkcje znaczników 3D (markery)


Funkcje macieży (matrycy)


Funkcje obiektów

FROM VERSION 1.5.6 r14370 ONWARDS


Funkcje wyjścia


Funkcje pedów

FROM VERSION 1.5.6 r16362 ONWARDS


Funkcje znaczników (pickup)


Funkcje gracza


Funkcje pocisków


Funkcje obszarów radaru


Funkcje zasobów


Funkcje światła poszukiwawczego


Funkcje drużyn (team)


Funkcje użyteczne


Biblioteka UTF8


Funkcje pojazdów

FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
FROM VERSION 1.5.6 r14403 ONWARDS
FROM VERSION 1.6 r7485 ONWARDS
FROM VERSION 1.5.6 r14403 ONWARDS


Funkcje wody


Funkcje broni


Funkcje tworzonych broni

Dokumentacje można znaleźć tutaj (GitHub) i tutaj (GitHub)


Funkcje świata


Funkcje XML